Giải chi tiết giúp mình với ạ. Mình cám ơn.

Question

Giải chi tiết giúp mình với ạ.
Mình cám ơn.
giai-chi-tiet-giup-minh-voi-a-minh-cam-on

in progress 0
Ladonna 6 months 2021-05-04T21:17:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T21:19:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Với m=-2 ta có:

  $\left \{ {{2x+my=1} \atop {mx+2y=1}} \right.$ ⇒$\left \{ {{2x-2y=1} \atop {-2x+2y=1}} \right.$ 

  ⇔ Phương trình có vô số nghiệm Với m=-2

  b)$\left \{ {{2x+my=1} \atop {mx+2y=1}} \right.$  ⇔$\left \{ {{2x=1-my} \atop {mx+2y=1}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {x={\frac{1-my}{2}} \atop {mx+2y=1}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{x=\frac{1-my}{2}} \atop {m-m²y+4y=2}} \right.$  

  ⇔$\left \{ {{x=\frac{1-my}{2}} \atop {-y(m²-4)=2-m}} \right.$(*) 

  Để Phương trình có nghiệm duy nhất thì : m²-4 $\neq$ 0 ⇒ m²$\neq$ 4 ⇔ m$\neq$ ±2

  Vậy Với m$\neq$ ±2 thì Phương trình có nghiệm duy nhất ( x;y) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )