Giải chi tiết , giải hết 5 sao hay nhất

Question

Giải chi tiết , giải hết 5 sao hay nhất
giai-chi-tiet-giai-het-5-sao-hay-nhat

in progress 0
Khang Minh 9 months 2021-04-20T16:24:48+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T16:25:52+00:00

  a,

  Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có:
  ∠xOy=90độ; ∠xOz=120độ
  Vì 90độ<120độ
  ∠xOy<∠xOz
  ⇒Oy nằm giữa Ox, Oz
  ⇒∠xOy+∠yOz=∠xOz
  ⇒90độ+∠yOz=120độ
  ⇒∠yOz           =120độ-90độ
  ⇒∠yOz           =30độ

  b

  Vì Om là tia p/g của xOy
  ⇒yOm=1/2yOx=1/2.90=45
  ⇒Ta thấy: Oy nằm giữa Oz, Om
  Và: zOy<yOm(30<45)
  ⇒Oy không phải tia p/g của ∠zOm

   

  giai-chi-tiet-giai-het-5-sao-hay-nhat

  0
  2021-04-20T16:26:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 3:

  Đổi 25% = 1/4

  Phân số chỉ số học sinh đạt loại trung bình là:

  1 – 1/4 – 2/3 = 1/12  (số học sinh)

  Số học sinh lớp 6A có là:

  3 : 1/12 = 36 (học sinh)

  Đáp số: 26 học sinh

  Bài 4: Số tiền thuế giá trị gia tăng nhà bạn Phát phải trả là:

  264 000 . 10 : 100 = 26 400 (đồng)

  Đáp số: 26 400 đồng

  Bài 5: Đổi: 80 cm = 8/10m

  Theo đề bài, ta có:

  + 1m vải theo chiều dài sau khi giặt còn lại:  1 – 1/18 = 17/18 m 

  + 1m vải theo chiều rộng sau khi giặt còn lại:  1 – 1/10= 9/10 m

  Như vậy 8/10m chiều dài sau khi giặt còn lại là: 17/18 . 8/10 =34/45 m

  Tấm vải có chiều dài 1m , chiều rộng 8/10 m sau khi giặt có diện tích là:

  34/45 . 9/10 = 17/25 m²

  Vậy để có được 17m² vải với khổ rộng 80cm khi giặt thì ta phải mua 25 m vải loại đó

  Đáp số: 25 m

  Bài 6: 

  Hình vẽ xem hình ảnh đính kèm

  Giải thích các bước giải:

  a/Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, ta có :

  ∠xOy < ∠xOz ( 900 < 1200)

  ⇒ Tia Oynằm giữa 2 tia Ox và Oz

  ⇒ ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

  ⇒ 900   + ∠yOz =  1200

  ⇒             ∠yOz = 1200 – 900

  ⇒             ∠yOz = 300

  b/. Do Om là tia phân giác của góc ∠xOy, nên:

  ∠xOm = ∠mOy = ∠xOy : 2

  ∠xOm = ∠mOy = 900 : 2

  ∠xOm = ∠mOy = 450

  Ta có : + Tia Oy nằm giữa 2 tia Om và Oz

              +  ∠mOy = 450 

               + ∠yOz = 300

  ⇒ Tia Oy không phải là tia phân giác của góc ∠zOm

  giai-chi-tiet-giai-het-5-sao-hay-nhat

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )