giải chi tiết bài toán sau :cho tỉ số 1,2/3,6 hãy viết 1 tỉ số nưa để 2 tỉ số này lập thành 1 tỉ lệ thức

Question

giải chi tiết bài toán sau :cho tỉ số 1,2/3,6 hãy viết 1 tỉ số nưa để 2 tỉ số này lập thành 1 tỉ lệ thức

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-10-16T23:18:09+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có :  `{1,2}/{3,6}={1,2.2}/{3,6.2}={2,4}/{7,2}`

  Vậy tỉ lệ thức mà ta tìm được từ tỉ số `{1,2}/{3,6}` là :

   `{1,2}/{3,6}={2,4}/{7,2}`

 2. `(1,2)/(3,6)=(1,2:1,2)/(3,6:1,2)=1/3`

   

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )