Giải câu đố sau: Để nguyên sao sáng trên trời Bỏ đuôi, bỏ dấu rõ thời gần đông Thêm hỏi có bất ngờ không Phía bên trên cổ có công nghĩ nhiều. Từ để ng

Question

Giải câu đố sau:
Để nguyên sao sáng trên trời
Bỏ đuôi, bỏ dấu rõ thời gần đông
Thêm hỏi có bất ngờ không
Phía bên trên cổ có công nghĩ nhiều.
Từ để nguyên là từ gì?

in progress 0
Eirian 6 days 2021-07-22T21:25:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:26:45+00:00

  @Meoss_

  * Để nguyên sao sáng trên trời

  -> Là một ngôi sao tức sao Thủy

  Bỏ đuôi, bỏ dấu rõ thời gần đông

  -> Bỏ cả dấu và đuôi sẽ thành thu

  Thêm hỏi có bất ngờ không

  -> Thêm hỏi thành thủ

  Phía bên trên cổ có công nghĩ nhiều

  -> Suy nghĩ nhiều tức thủ công

  _ Vậy từ để nguyên là từ ” Thủy ”.

  -> Theo mình ở đây phân tích câu thứ 2 đầu tiên sẽ dễ tìm ra đáp án nhất thì thu gần đông

  0
  2021-07-22T21:27:01+00:00

  Đáp án:

  Để nguyên sao sáng trên trời → thủy (sao Thủy)

  Bỏ đuôi, bỏ dấu rõ thời gần đông → thu

  Thêm hỏi có bất ngờ không → thủ

  Phía bên trên cổ có công nghĩ nhiều. → thủ công

  Từ để nguyên là từ thủy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )