Giải câu đố da đầy mụn đầy rôm ruột đầy tôm đầy tép thân khi dẹp khi tròn ăn khi chua khi ngọt ai nhanh và đúng em cho hay nhất ạ

Question

Giải câu đố
da đầy mụn đầy rôm
ruột đầy tôm đầy tép
thân khi dẹp khi tròn
ăn khi chua khi ngọt
ai nhanh và đúng em cho hay nhất ạ

in progress 0
Nick 7 months 2021-07-18T23:00:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:02:18+00:00

  da đầy mụn đầy rôm

  ruột đầy tôm đầy tép

  thân khi dẹp khi tròn

  ăn khi chua khi ngọt

  `=>` Quả bưởi

  GT : khi đọc dòng 1, 2 và 4 thì sẽ liên tưởng đến quả bưởi vì quả bưởi cũng có đăvj đuêmr như vậy.

  0
  2021-07-18T23:02:23+00:00

  Đáp án : Quả bưởi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )