Giải cách đầy đủ mà dễ hiểu cho em vs nha

Question

Giải cách đầy đủ mà dễ hiểu cho em vs nha
giai-cach-day-du-ma-de-hieu-cho-em-vs-nha

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-18T08:17:51+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  \[ – \dfrac{4}{3}\]

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{2.\left( {\sqrt 2  – \sqrt 6 } \right)}}{{3.\sqrt {2 – \sqrt 3 } }} = \dfrac{{2.\sqrt 2 .\left( {\sqrt 2  – \sqrt 6 } \right)}}{{3.\sqrt 2 .\sqrt {2 – \sqrt 3 } }}\\
   = \dfrac{{2\sqrt 2 .\sqrt 2 .\left( {1 – \sqrt 3 } \right)}}{{3.\sqrt {4 – 2\sqrt 3 } }} = \dfrac{{2.2.\left( {1 – \sqrt 3 } \right)}}{{3.\sqrt {3 – 2.\sqrt 3 .1 + 1} }}\\
   = \dfrac{{4.\left( {1 – \sqrt 3 } \right)}}{{3.\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}^2}} }} = \dfrac{{4.\left( {1 – \sqrt 3 } \right)}}{{3.\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}} =  – \dfrac{4}{3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )