Giải các phương trình sau: a)4x-10=0 b)7-3x=9-x c)2x-(3-5x)=4(x+3) d)5-(6-x)=4(3-2x) e)4(x+3)=-7x+17 f)5(x-3)-4=2(x-1)+7

Question

Giải các phương trình sau:
a)4x-10=0
b)7-3x=9-x
c)2x-(3-5x)=4(x+3)
d)5-(6-x)=4(3-2x)
e)4(x+3)=-7x+17
f)5(x-3)-4=2(x-1)+7

in progress 0
Edana Edana 11 months 2021-02-20T11:36:51+00:00 3 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-20T11:38:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 4x-10=0 <=>4x=10  <=>x=10/4=2,5

  b) 7-3x=9-x <=>  -3x+x=9-7 <=> -2x=2 <=>x=-1

  c) 2x-(3-5x)=4(x+3) <=> 2x-3+5x=4x+12 <=>2x+5x-4x=12+3 <=>3x=15 <=>x=5

  d) 5-(6-x)=4(3-2x) <=> 5-6 +x=12-8x <=>x+8x=12-5+6 <=>9x=13 <=>x=13/9

  e) 4(x+3)=-7x+17 <=>4x+12=-7x+17 <=> 4x+7x=17-12 <=> 11x=5 <=>x=5/11

  f) 5(x-3)-4=2(x-1)+7 <=>5x-15-4=2x-2+7 <=>5x-2x=-2+7+15+4 <=>3x=24<=>x=8

  0
  2021-02-20T11:38:45+00:00

  Đáp án:

  a) 2,5

  b)-1

  c) 5

  d)13/9

  e)5/11

  f)-8

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 4x-10=0

  <=>4x=10

  <=>x=10/4=2,5

  Vậy S={2,5}

  b)7-3x=9-x

  <=>-3x+x+7-9=0

  <=>-2x-2=0

  <=>-2x=2

  <=>x=-1

  Vậy S={-1}

  c)2x-(3-5x)=4(x+3)

  <=>2x-3+5x=4x+12

  <=>7x-3=4x+12

  <=>7x-4x-3-12=0

  <=>3x-15=0

  <=>3x=15

  <=>x=5

  Vậy S={5}

  d) 5-(6-x)=4(3-2x)

  <=>5-6+x=12-8x

  <=>x-1=-8x+12

  <=>9x-13=0

  <=>9x=13

  <=>x=13/9

  Vậy S={13/9}

  e)4(x+3)=-7x+17

  <=>4x+12=-7x+17

  <=>11x-5=0

  <=>11x=5

  <=>x=5/11

  Vậy S={5/11}

  f)5(x-3)-4=2(x-1)+7

  <=>5x-15-4=2x-2+7

  <=>5x-19=2x+5

  <=>3x=-24

  <=>x=-8

  Vậy S={-8}

 1. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo giải các phương trình sau các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )