giải các phương trình a. 3x+2\2 – 3x+1\6=5\3 + 2x b.4x+3\5 – 6x-2/7=5x+4\3 +3 c.x- 5x-1\6=8-3x\4 d.x\3 – 2x+1/2=x/6 -x

Question

giải các phương trình
a. 3x+2\2 – 3x+1\6=5\3 + 2x
b.4x+3\5 – 6x-2/7=5x+4\3 +3
c.x- 5x-1\6=8-3x\4
d.x\3 – 2x+1/2=x/6 -x

in progress 0
Farah 1 year 2020-12-03T00:23:35+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T00:25:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$\frac{3x+2}{2}-\frac{3x+1}{6}=\frac{5}{3}+2x$

  => $\frac{3(3x+2)-3x-1-5.2-2x.6}{6}=0$

  =>$-12x-5=0=>  x=\frac{-5}{12}$

  b)$\frac{4x+3}{5}-\frac{6x-2}{7}=\frac{5x+4}{3}+3$

  =>$21(4x+3)-15(6x-2)=35(5x+4)+315$

  =>$84x+63-90x+30=175x+140+315$

  => $181x=-362=> x=-2$

  c)$x-\frac{5x-1}{6}=\frac{8-3x}{4}$

  =>$12x-2(5x-1)=3(7-3x)$

  =>$12x-10x+2=21-9x$

  =>$11x=19 => x=\frac{19}{11}$

  d)$\frac{x}{3}-\frac{2x+1}{2}=\frac{x}{6}-x$

  =>$4x-6(2x+1)=2x-12x$

  => $4x-12x-6=-10x$

  =>$2x=6=>x=3$

  0
  2020-12-03T00:25:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 2 3 x 2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )