giải bài toán sau:Một người bán hàng,lần thứ nhất bán được 2/5 số hàng, lần thứ hai bán được 1/3 số hàng,lần thứ ba bán nốt 40kg hàng thì vừa hết hàng

Question

giải bài toán sau:Một người bán hàng,lần thứ nhất bán được 2/5 số hàng, lần thứ hai bán được 1/3 số hàng,lần thứ ba bán nốt 40kg hàng thì vừa hết hàng.Hỏi lúc trưa bán người đó có bao nhiêu ki-lô-gam hàng

in progress 0
Sapo 7 tháng 2020-11-23T20:22:03+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

 1. phân số chỉ 40kg là:

  1 – ( 2/5 + 1/3 ) = 4/15 ( số hàng )

  lúc trưa bán người đó có số kg hàng là:

  40 : 4/15 = 150( kg )

  đs: 150 kg

 2. 40 kg hàng ứng với:

        1 – $\frac{2}{3}$ – $\frac{1}{5}$ = $\frac{4}{15}$(số hàng)

  Lúc chưa bán người đó có:

        40 : $\frac{4}{15}$ = 150(kg)

                                          Đáp số: 150 kg hàng.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )