Giải bài tập sau: Tìm x

Question

Giải bài tập sau:
Tìm x
giai-bai-tap-sau-tim

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-31T09:47:58+00:00 1 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:49:53+00:00

  Đáp án:

  e. x=-2

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.x + \dfrac{5}{3} = \dfrac{7}{4} – \left( { – \dfrac{{12}}{5}} \right)\\
   \to x + \dfrac{5}{3} = \dfrac{{83}}{{20}}\\
   \to x = \dfrac{{149}}{{60}}\\
  b.DK:x \ne 0\\
  \dfrac{7}{{4x}} = \dfrac{5}{6} – \dfrac{2}{3}\\
   \to \dfrac{7}{{4x}} = \dfrac{1}{6}\\
   \to 4x = 42\\
   \to x = \dfrac{{21}}{2}\\
  c.x – \dfrac{1}{3} = \dfrac{7}{{35}}:\left( { – \dfrac{2}{{25}}} \right)\\
   \to x – \dfrac{1}{3} =  – \dfrac{5}{2}\\
   \to x =  – \dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{3}\\
   \to x =  – \dfrac{{13}}{6}\\
  d.\left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x – \dfrac{1}{3} = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = \dfrac{1}{3}
  \end{array} \right.\\
  e.\left( {\dfrac{3}{7} – \dfrac{2}{3}} \right)x = \dfrac{{10}}{{21}}\\
   \to  – \dfrac{5}{{21}}x = \dfrac{{10}}{{21}}\\
   \to  – 5x = 10\\
   \to x =  – 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )