Giải a. cos x/2= -cos(2x-30độ) b. sin ² 2x=sin ² 3x c.Tìm x ∈ (0; 3π); sin (x- π/3) + 2cos (x+ π/6)=0

Question

Giải
a. cos x/2= -cos(2x-30độ)
b. sin ² 2x=sin ² 3x
c.Tìm x ∈ (0; 3π); sin (x- π/3) + 2cos (x+ π/6)=0

in progress 0
Hải Đăng 9 months 2021-04-10T08:06:26+00:00 3 Answers 858 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-10T08:08:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a)
  $\begin{array}{l}
  a)\,\cos \dfrac{x}{2} = \cos \left( {2x – 30^\circ + 180^\circ } \right)\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x + 150^\circ = \dfrac{x}{2} + k2\pi \\
  2x + 150^\circ = – \dfrac{x}{2} + k2\pi
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = – 100^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{3}\\
  x = – 60^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{5}
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  0
  2021-04-10T08:08:20+00:00

  Đáp án:

  a) $\left\{\begin{array}{l} x = – 100^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{3}\\ x = – 60^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{5} \end{array} \right. $

  b) $ x = 2k\pi$ và $x = \dfrac{\pi}{5} + 2k\dfrac{\pi}{5}$ và $x = 2k\dfrac{\pi}{5}$ và $x = (2k+1) \pi$.

  c) $ x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

  $(k\in\mathbb Z)$

  Lời giải:

  a)

  $\begin{array}{l} \cos \dfrac{x}{2} = \cos \left( {2x – 30^\circ + 180^\circ } \right)\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} 2x + 150^\circ = \dfrac{x}{2} + k2\pi \\ 2x + 150^\circ = – \dfrac{x}{2} + k2\pi \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = – 100^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{3}\\ x = – 60^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{5} \end{array} \right. \end{array}$

  Vậy phương trình có nghiệm $\left\{\begin{array}{l} x = – 100^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{3}\\ x = – 60^\circ + \dfrac{{k4\pi }}{5} \end{array} \right. $ $(k\in\mathbb Z)$

  b)

  $\sin^2(2x) = \sin^2(3x)$

  $\Leftrightarrow(\sin(2x)-\sin(3x))(\sin(2x)+\sin(3x)) = 0$

  $\Leftrightarrow \sin(2x) = \sin(3x)$ hoặc $\sin(2x) = -\sin(3x)$

  $\Leftrightarrow 2x = 3x + 2k\pi$ hoặc $2x = \pi – 3x + 2k\pi$ hoặc $\sin(2x) = \sin(-3x)$

  $\Leftrightarrow x = 2k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{5} + 2k\dfrac{\pi}{5}$ hoặc $2x = -3x + 2k\pi$ hoặc $2x = \pi + 3x + 2k\pi$

  $\Leftrightarrow x = 2k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{5} + 2k\dfrac{\pi}{5}$ hoặc $x = 2k\dfrac{\pi}{5}$ hoặc $x = (2k+1) \pi$.

  Vậy nghiệm của phương trình là $ x = 2k\pi$ hoặc $x = \dfrac{\pi}{5} + 2k\dfrac{\pi}{5}$ hoặc $x = 2k\dfrac{\pi}{5}$ hoặc $x = (2k+1) \pi$.

  c).

  Phương trình tương đương vs

  $\sin x.\dfrac{1}{2} – \cos x. \dfrac{\sqrt{3}}{2} + 2(\cos x \dfrac{\sqrt{3}}{2} – \sin x . \dfrac{1}{2}) = 0$

  $\Leftrightarrow \cos x. \dfrac{\sqrt{3}}{2} – \sin x.\dfrac{1}{2} = 0$

  $\Leftrightarrow \sin(\dfrac{\pi}{3}) \cos x – \sin x .\cos(\dfrac{\pi}{3}) = 0$

  $\Leftrightarrow\sin(\dfrac{\pi}{3} -x) = 0$

  $\Leftrightarrow \dfrac{\pi}{3} -x = k\pi$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

  Vậy nghiệm của phương trình là $ x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.

  0
  2021-04-10T08:08:32+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cos^2x các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )