Giải 2 câu đạo hàm và rút gọn tối giản,chi tiết giúp em

Question

Giải 2 câu đạo hàm và rút gọn tối giản,chi tiết giúp em
giai-2-cau-dao-ham-va-rut-gon-toi-gian-chi-tiet-giup-em

in progress 0
niczorrrr 2 years 2021-05-07T07:14:32+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T07:15:40+00:00

  Đáp án:

  = 6cos3x cos5x – 10sin3x.sin5x

  Giải thích các bước giải:

   y = 2sin3xcos5x
  => y’ = 2.[(sin3x)’.cos5x + sin3x.(cos5x)’]
            = 2.[3cos3x.cos5x + sin3x.5(-sin5x)]
            = 2.(3cos3x cos5x – 5sin3x.sin5x)
            = 6cos3x cos5x – 10sin3x.sin5x

                          Chúc bn hok tt                            

  0
  2021-05-07T07:16:19+00:00

  60.

  `y=sin(x² – 3x+2)`

  `toy’=[sin(x² – 3x+2)]^’`

  `toy’=(x^2-3x+2)^’cos(x² – 3x+2)`

  `toy’=(2x-3)cos(x² – 3x+2)`

  61.

  `y=2sin3xcos5x=2. 1/2.(sin(-2x)+sin8x)=sin8x-sin2x`

  `toy’=(sin8x-sin2x)^’`

  `toy’=(8x)^’cos8x-(2x)^’cos2x`

  `toy’=8cos8x-2cos2x`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )