(Giặc đã đến chân núi trâu thế nướctaats nguy, người hoảng hốt vư lúc đó sư giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến chú bé vùng dậy vươn vai một cái

Question

(Giặc đã đến chân núi trâu thế nướctaats nguy, người hoảng hốt vư lúc đó sư giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng oai phong lẫm liệt)
Trả lời các câu hỏi
Câu 1:
Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?thể loại?
Câu 2:
Nêu nội dung và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?
Câu 3:
Nêu cách giải thích nghĩa của từ
Câu 4:
Hãy giải thích nghĩa của từ “lẫm liệt”

in progress 0
Hải Đăng 6 months 2021-07-17T12:32:34+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T12:33:56+00:00

  Cho mình ctlhn nha UvU

  giac-da-den-chan-nui-trau-the-nuoctaats-nguy-nguoi-hoang-hot-vu-luc-do-su-gia-dem-ngua-sat-roi-s

  0
  2021-07-17T12:34:22+00:00

  Câu 1: Đoạn trích trên đc trích từ VB: Tháng gióng

  Thể loại: Truyền thuyết

  Câu 2:

    Nội dung: Kể về lần đánh giặc của Gióng.

  Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

  Câu 3: Có 2 cách giải thích nghĩa của từ:

    C1: Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

    C2: Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa để giải nghĩa của từ

  Câu 4: ý nghĩa của từ “lẫm liệt”:

  Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm

  @Rosie

  @Olympia

  Hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )