Giá trị của x thỏa mãn x+1/2=2/5.1/4 là

Question

Giá trị của x thỏa mãn x+1/2=2/5.1/4 là

in progress 0
Thành Đạt 2 tháng 2021-05-06T09:54:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-06T09:55:18+00:00

  Đáp án:

   `x=-2/5`

  Giải thích các bước giải:

  `x+1/2=2/5.(1)/4`

  `<=>x+1/2=1/10`

  `<=>x=1/10-1/2`

  `<=>x=1/10-5/10`

  `<=>x=-4/10`

  `<=>x=-2/5`

  $Nothing can stop me$

 1. Đáp án:

   `x=(-2)/5`

  Giải thích các bước giải:

  `x+1/2=2/5*1/4`

  `=>x+1/2=1/10`

  `=>x=1/10-1/2`

  `=>x=1/10-5/10`

  `=>x=(-2)/5`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )