Ghi Đ hoặc S Cho tập hợp A={ x, y, m } ____ m không thuộc A ____ o thuộc A ____ x là con của A ____ { x, y } thuộc A ____ { x } là con của A ____ y

Question

Ghi Đ hoặc S
Cho tập hợp A={ x, y, m }
____ m không thuộc A
____ o thuộc A
____ x là con của A
____ { x, y } thuộc A
____ { x } là con của A
____ y thuộc A

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-28T23:35:53+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:36:53+00:00

  Ta có: 

  m không thuộc A: Sai (vì m có trong tập hợp A)

  o thuộc A: Sai (vì o không có trong tập hợp A)

  x là con của A: Sai (vì x là phần tử của A chứ ko phải là tập hợp con của A)

  {x; y} thuộc A: Sai (vì {x; y} là tập hợp con của A)

  {x} là tập hợp con của A: Đúng

  y thuộc A: Đúng

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-11-28T23:37:34+00:00

  Bạn tham khảo :

  Sai

  Sai

  Sai

  Sai 

  Đúng

  Đúng

  Đúng   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )