GẠCH ! GẠCH DƯỚI ĐƠN VỊ BỘ PHẬN AI CÁI GÌ CON GÌ TRONG CÂU SAU LỚP 1a là lớp có đông học sinh nhất trường em đoàn xe chỏ hàng cứu trợ đang vào miền tr

Question

GẠCH ! GẠCH DƯỚI ĐƠN VỊ BỘ PHẬN AI CÁI GÌ CON GÌ TRONG CÂU SAU
LỚP 1a là lớp có đông học sinh nhất trường em
đoàn xe chỏ hàng cứu trợ đang vào miền trung

in progress 0
Mộc Miên 6 months 2021-08-04T07:12:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T07:13:34+00:00

  lớp 1a

  Đoàn xe chở hàng cứu trợ

  0
  2021-08-04T07:13:36+00:00

  lớp 1a là chủ ngữ

  là lớp có đông học sinh nhất trườn em là vị ngữ

  đoàn xe chỏ hàng cứu trợ là chủ ngữ

  đang vào miền trunglà vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )