Gạch duới các từ chỉ sự vật trong mỗi khổ thơ sau: Hai bàn tay em như hoa đầu cành .Hoa hống hồng nụ cánh tròn ngón xinh.

Question

Gạch duới các từ chỉ sự vật trong mỗi khổ thơ sau: Hai bàn tay em như hoa đầu cành .Hoa hống hồng nụ cánh tròn ngón xinh.

in progress 0
niczorrrr 5 months 2021-08-27T05:02:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T05:03:51+00:00

  Chỉ sự vật là: bàn tay, hoa, hoa hồng, nu, cách, ngón

  0
  2021-08-27T05:04:13+00:00

  Các từ chỉ sự vật là: bàn tay, hoa, hoa hồng, nụ, cách, ngón.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )