Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau -từ lâu lương thế vinh là người nổi tiếng thông minh -bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong không thăng đu

Question

Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau
-từ lâu lương thế vinh là người nổi tiếng thông minh
-bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong không thăng đuồn đuột như hồi còn nhỏ nữa
gach-duoi-cac-tu-chi-dac-diem-trong-cau-sau-tu-lau-luong-the-vinh-la-nguoi-noi-tieng-thong-minh

in progress 0
Acacia 8 months 2021-06-23T16:31:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T16:32:52+00:00

  nổi tiếng,thông minh

  Đuồn đuột

  0
  2021-06-23T16:33:14+00:00

  1. Thông minh

  2. Cong cong, đuồn đuột

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )