gạch dưới các quan gì từ trong Cậu sau : be Thu rất khoái ra ngôi ban công với ôn nội để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại Cây

Question

gạch dưới các quan gì từ trong Cậu sau : be Thu rất khoái ra ngôi ban công với ôn nội để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại Cây

in progress 0
Thiên Ân 1 week 2021-07-22T04:12:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:14:29+00:00

   Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

  0
  2021-07-22T04:14:38+00:00

  Bé Thu rất khoái ra ngôi ban công với ông nội để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại Cây

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )