Gạch dưới bộ phận câu trả lời chp câu hỏi ở đâu ? Trong câu văn dưới đây Trên cọc trụ, người ta úp mật chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọ

Question

Gạch dưới bộ phận câu trả lời chp câu hỏi ở đâu ? Trong câu văn dưới đây
Trên cọc trụ, người ta úp mật chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc mà làm ướt từ ruột cây ướt ra

in progress 0
Hải Đăng 4 months 2021-05-30T22:21:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T22:22:58+00:00

  Trên cọc trụ, người ta úp một chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc mà làm ướt từ ruột cây ướt ra

                CHÚC  IEM HOK TỐT NHÉ ^_^ ! CHO XIN CTLH Ạ

  0
  2021-05-30T22:23:37+00:00

  Trên cọc trụ, người ta úp mật chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc mà làm ướt từ ruột cây ướt ra.

  $→$Nếu hỏi lại : Người ta úp mật chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc mà làm ướt từ ruột cây ướt ra ở đâu ? 

  $⇒$ Trên cọc trụ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )