gạch chân với từ không thuộc nhom trong mỗi dãy từ sau và đặt tên cho nhóm từ: A : sách , vở ,bàn ghế , giáo viên ,học tập, ông bà ,bồ câu, thỏ là nhữ

Question

gạch chân với từ không thuộc nhom trong mỗi dãy từ sau và đặt tên cho nhóm từ:
A : sách , vở ,bàn ghế , giáo viên ,học tập, ông bà ,bồ câu, thỏ là những từ chỉ……………………………………………………..
B: học bài,đọc sách, lên bảng, học sinh, nhặt rau,trông em,nâu cơm là những từ chỉ………………………………………………
C : chăm chỉ ,ngoan ngoãn, thông minh, đẹp đẽ, quát nhà, trắng trẻo, xinh xắn là những từ chỉ………………………………………………..

in progress 0
Sapo 7 months 2021-06-21T23:35:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T23:36:27+00:00

  a) là những từ chỉ sự vật

  b) đó là nhưng từ chỉ hoạt động

  c_ đó là những từ chỉ tính chất , đặc điểm

  0
  2021-06-21T23:36:50+00:00

  A :chỉ sự vật

  B:chỉ hành động

  -từ gạch chân là:học sinh

  C : chỉ đặc điểm tính chất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )