Gạch chân từ dùng sai trong các câu sau rồi tìm đúng để thay thế. a)Gương mặt bé Bi thật phúc hậu, dễ thương b)Bà tôi có gương mặt b

Question

Gạch chân từ dùng sai trong các câu sau rồi tìm đúng để thay thế.
a)Gương mặt bé Bi thật phúc hậu, dễ thương
b)Bà tôi có gương mặt bầu bĩnh với làn da nhăn nheo điểm những chấm đồi mồi.
c)Cô bé ấy có gương mặt khôi, tuấn tú.
d)Bạn Lan luôn chăm chút làm bài và học bài ở nhà.

in progress 0
Nick 6 months 2021-07-21T13:04:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T13:06:11+00:00

  a)Gương mặt bé Bi thật phúc hậu, dễ thương

  Sửa:bầu bĩnh.

   b)Bà tôi có gương mặt bầu bĩnh với làn da nhăn nheo điểm những chấm đồi mồi.

  Sửa:trái xoan

  c) bé ấy có gương mặt khôi, tuấn tú.

  Sửa:cậu

  d)Bạn Lan luôn chăm chút làm bài và học bài ở nhà.

  Sửa:chỉ

  0
  2021-07-21T13:06:31+00:00

  a ) Gương mặt bé Pi thật phúc hậu , dễ thương .

  phúc hậu -> mũm mĩm

  b ) Bà tôi có gương mặt bầu bĩnh với làn da nhăn nheo điểm những chấm đồi mồi.

  bầu bĩnh -> phúc hậu

  c ) Cô bé ấy có gương mặt khôi , tuấn tú .

  -> xinh xắn , dễ thương

  d ) Bạn Lan luôn chăm chút làm bài và học bài ở nhà.

  chăm chút -> chăm chỉ 

  @ CHENG GỬI BẠN 

  @ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + CẢM ƠN + 5 SAO

  @ NHÓM VICTORY

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )