Gạch chân dưới trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên in

Question

Gạch chân dưới trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì?
Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi râm ran

in progress 0
Linh Đan 6 months 2021-07-13T17:54:10+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T17:55:11+00:00

  Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi râm ran.

  + Ngoài suối, trên mấy cành cây cao `->` trạng ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn.

  + Tiếng chim, tiếng ve `->` chủ ngữ.

  + Cất lên inh ỏi râm ran `->` vị ngữ. 

  #Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-07-13T17:56:03+00:00

  Đáp án:

  Ngoài suối,trên mấy cành cây cao,   tiếng chim, tiếng ve   cất lên inh ỏi râm ran.

                     (1)                                                   (2)                                             (3)

  (1) `->` Trạng ngữ

  (2) `->` Chủ ngữ

  (3) `->` Vị ngữ

  `\text{Trạng ngữ ở đây là trạng ngữ chỉ địa điểm , nơi chốn}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )