Gạch 1 gạch dưới từ đc dùng với nghĩa chuyển. -Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! -Anh ấy đứng tuổi rồi. 2,Đặt câu để phân biệt 2 nghĩa của 1 từ a.Nhỏ:[âm tha

Question

Gạch 1 gạch dưới từ đc dùng với nghĩa chuyển.
-Bác đã đi rồi sao Bác ơi !
-Anh ấy đứng tuổi rồi.
2,Đặt câu để phân biệt 2 nghĩa của 1 từ
a.Nhỏ:[âm thanh] nghe ko rõ so với bình thường.
b.Nhỏ:[ người] còn ít tuổi , chưa trưởng thành

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 months 2021-07-25T21:41:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:43:40+00:00

  Gạch 1 gạch dưới từ đc dùng với nghĩa chuyển. –

  Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! 

  Anh ấy đứng tuổi rồi.

  .Nhỏ:[âm thanh] nghe ko rõ so với bình thường.

  – Vào thư viện nên nói nhỏ thôi nhé

  b.Nhỏ:[ người] còn ít tuổi , chưa trưởng thành

  -Em gái đó còn nhỏ

  Học tốt^^

  0
  2021-07-25T21:43:42+00:00

  Bài 1 :

  – Bác đã đi rồi sao Bác ơi !

  – Anh ấy đứng tuổi rồi.

  Bài 2 :

  – Giọng cô ấy nhỏ nhẹ .

  – Em ấy rất nhỏ tuổi để làm việc ấy .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )