$\frac{sinx.sin2x+2sinx cos^{2}x+sinx+cosx }{sinx+cosx}$=$\sqrt[]{3}$cos2x Giải phương trình

Question

$\frac{sinx.sin2x+2sinx cos^{2}x+sinx+cosx }{sinx+cosx}$=$\sqrt[]{3}$cos2x
Giải phương trình

0
Nem 1 year 2020-11-04T06:41:27+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )