$\frac{5}{8}$< $\frac{4}{x}$< $\frac{5}{7}$ tìm x giúp mik đi

Question

$\frac{5}{8}$< $\frac{4}{x}$< $\frac{5}{7}$
tìm x giúp mik đi

0
Latifah 8 months 2021-05-10T04:39:17+00:00 0 Answers 7 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )