Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 5 to 17

Question

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 5 to 17

in progress 0
Thu Thủy 10 months 2021-04-20T20:23:20+00:00 3 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T20:25:19+00:00

  Đáp án: Đây là toán tiếng anh phải không 😀

  Dịch: Tìm giá trị trung bình số học của các số liên tiếp từ 5 đến 17

  Giải

  Giá trị trung bình của các số liên tiếp từ 5 đến 17 là:

  (5 + 17) : 2 = 11

  Đáp số: 11

   

  0
  2021-04-20T20:25:19+00:00

  The number of natural numbers from 5 to 17 is

  $(17 – 5) + 1 = 13$ (number)

  THe arithmetic mean of consecutive mean of consecutive numbers from 5 to 17 is

  $\dfrac{5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17}{13} = 11$

  The answer is 11

  0
  2021-04-20T20:25:23+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo consecutive là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )