Fe + O2 —> Fe2O3 can someone pls help me balance this??

Question

Fe + O2 —> Fe2O3

can someone pls help me balance this??

in progress 0
Adela 1 year 2021-09-01T11:57:55+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T11:59:03+00:00

    Answer:

    4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )