f (x)=3х + 5 9 (x) = — 5х – 3

Question

f (x)=3х + 5
9 (x) = — 5х – 3

in progress 0
Thông Đạt 1 year 2021-09-04T13:44:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T13:46:13+00:00

    Answer: -5/3 and -3/5

    Step by step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )