Xét mô hình thu nhập quốc dân hai thành phần sau đây dY/dt= 0.5(C + I – Y) C = 0.6Y + 600 I = 0.2Y + 400.

Question

Xét mô hình thu nhập quốc dân hai thành phần sau đây

dY/dt= 0.5(C + I – Y)
C = 0.6Y + 600
I = 0.2Y + 400.

Tìm biểu diễn của Y(t) với Y(0) = 9000. Mô hình này ổn định hay không ổn định?

in progress 0
Thiên Hương 2 months 2021-07-29T10:59:23+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T11:01:12+00:00

    Answer:

    No se me puedes ayudar por fa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )