Xếp từ thành câu hồng / vùng / đỏ / Gió / đất

Question

Xếp từ thành câu
hồng / vùng / đỏ / Gió / đất

in progress 0
Tryphena 2 months 2021-08-02T18:59:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T19:01:15+00:00

  hồng / vùng / đỏ / Gió / đất

  ⇒ Gió hồng vùng đất đỏ 

  0
  2021-08-02T19:01:23+00:00

  gió hồng vùng đất đỏ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )