Xếp từ sau vào hai nhóm và tên cho mỗi nhóm: to cao, còi cọc, vạm vỡ, rắn chắc, lẻo khoẻo, nhanh nhẹn, thấp bé, gầy còm, lực lưỡng, yếu ớt , hồng hào,

Question

Xếp từ sau vào hai nhóm và tên cho mỗi nhóm: to cao, còi cọc, vạm vỡ, rắn chắc, lẻo khoẻo, nhanh nhẹn, thấp bé, gầy còm, lực lưỡng, yếu ớt , hồng hào, loắt choắt, hom hem.
NHÓM 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NHÓM 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Tài Đức 6 months 2021-07-18T11:11:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T11:12:53+00:00

  Nhóm 1 (Nhóm từ chỉ mức độ cao của đặc điểm, tính chất): To cao, vạm vỡ, rắn chắc, nhanh nhẹn, lực lưỡng, hồng hào.

  Nhóm 2 (Nhóm từ chỉ mức độ thấp của đặc điểm, tính chất): Còi cọc, lẻo khoẻo, thấp bé, gầy còm, yếu ớt, loắt choắt, hom hem.

  Học tốt !

  0
  2021-07-18T11:13:11+00:00

  -Nhóm 1 ( tính từ chỉ mức độ, đặc điểm, tính chất) khỏe mạnh :to cao, vạm vỡ, rắn chắc, nhanh nhẹn, lực lưỡng, hồng hào

  -Nhóm 2 ( tính từ chỉ mức độ, đặc điểm, tính chất) không khỏe mạnh:còi cọc, lẻo khoẻo, thấp bé, gầy còm, yếu ớt, loắt choắt, hom hem

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )