Em hiểu thế nào về câu thơ ‘Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời’

Question

Em hiểu thế nào về câu thơ
‘Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời’

in progress 0
Mít Mít 9 months 2021-04-24T15:54:47+00:00 1 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T15:56:02+00:00

  Nghĩa của câu thơ:

  ‘Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật

  Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời’

  `->`Tác giả lớn lên trong niềm tin về hạnh phúc dào dạt và có một niềm tin mãnh liệt: khi ta làm những điều tốt đẹp thì sẽ được đền đáp, báo đáp bằng hạnh phúc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )