.Em hiểu như thế nào về quan điểm “Hoà nhập chứ không hoà tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?

Question

.Em hiểu như thế nào về quan điểm “Hoà nhập chứ không hoà tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?

in progress 0
Helga 9 months 2020-12-29T15:18:38+00:00 3 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-29T15:20:30+00:00

   Câu: “Hòa nhập chứ không hòa tan” là quan điểm của chúng ta trong quá trình hội nhập quốc tế. 

  + Trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học thuật tiên tiến của nhân loại đó là hòa nhập. 

  + Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác đó là không hòa tan. 

  0
  2020-12-29T15:20:36+00:00

  Đáp án:.Em hiểu rằng “Hoà nhập chứ không hoà tan” xó nghĩa là mình học hỏi  văn hóa ,  ngôn ngữ và những thứ khác của đất nước đó để nước ta ngày càng phát triển chứ không phải làm theo và đi theo nước đó mà bỏ quên đi truyền thống của đất nước,quê hương và dân tộc ta

  0
  2020-12-29T15:20:47+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hòa nhập nhưng không hòa tan các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )