Em hãy viết đoạn văn 10 đến 12 câu theo kết cấu diễn dịch trình bày cảm nhận của em về nỗi nhớ người thân của Thúy Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu Ng

Question

Em hãy viết đoạn văn 10 đến 12 câu theo kết cấu diễn dịch trình bày cảm nhận của em về nỗi nhớ người thân của Thúy Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và thành phần cảm thán.
GẠCH CHÂN VÀ CHÚ THÍCH NHỮNG CÂU GHÉP VÀ THÀNH PHẦN CẢM TH

in progress 0
Hưng Khoa 1 month 2021-08-03T19:25:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-03T19:27:04+00:00

          Ở trong lầu Ngưng Bích bị giam lỏng Kiều đã xót xa khi nghĩ về cha mẹ ở nhà. Nàng thấy xót thương cho cha mẹ già ở nhà không ai chăm sóc, phụng dưỡng thì tuổi già sức yếu mà không có con ở bên. Nàng thấy xót khi nghĩ tới việc cha mẹ phải luôn trông chờ tin mình. Bản thân nàng là con nhưng không lo được cho cha mẹ mà còn phải để cho cha mẹ thương nhớ là điều khiến Kiều luôn day dứt Thành ngữ “Quạt nồng ấp lạnh” điển cổ ” sân lai” ” gốc tử” đều nói lên tâm trạng nhớ thương tấm lòng hiếu thảo của Kiều.  “Có khi gốc tử đã vừa người ôm” nghĩa là cha mẹ mỗi ngày thêm một già yếu nàng thì chẳng thể nào chăm sóc. Khi nhớ đến cha mẹ đó là sự đau xót trong suy nghĩ của Thúy Kiều. Chao ôi, tâm trạng của Thúy Kiều khi nhớ về cha mẹ thật đáng cho ta khâm phục. Tất cả đã chứng minh nàng là một người con vô cùng hiếu thảo. Tóm lại, tâm trạng nhớ thương của Kiều dành cho cha mẹ là hoàn toàn tự nhiên, nàng nhớ đến họ khi tâm hồn thấy cô đơn, muốn  tìm được bến đỗ của hạnh phúc. ĐÓ cũng chính là ước mơ bé nhỏ của cô.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )