em hãy viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG BẢO LŨ CỦA NHÂN DÂN TA

Question

em hãy viết 1 đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG BẢO LŨ CỦA NHÂN DÂN TA

in progress 0
Khải Quang 7 months 2021-07-23T14:32:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T14:34:24+00:00

  Năm 2020 chính là năm bão lụt của Việt Nam ta. Như đã biết bây giờ chúng ta đã có 13 cơn bão quét qua nước ta. Bão là một hiện tượng rất nguy hiểm và có thể cướp đi nhiều sinh mạng của những người vô tội. Bằng chứng chính là nhiều vụ sạt đật như ở trà leng đã cướp đi nhiều tính mạng của nhiều người. Trước điều đó , đảng và các địa phương đã có những việc để phòng chống bão lũ. Đầu tiên là gia cố nhà cửa. Nó giúp bảo toàn và giảm được thiệt hại về vật chất. Các địa phương đã di dời người đân ở vùng nguy hiểm qua đó thể hiện được  sự quan tâm của các chính quyền địa phương với nhân dân. CÁC chính quyền địa phương ở ven biển đã tuyên truyền đưa thuyền về nơi neo đậu, gia cố các vùng nuôi thủy sản . Ngoài ra họ còn giúp người dân để gia cố. Những việc làm đó đã giúp tránh được 1 phần của bão lũ gây ra  

  0
  2021-07-23T14:34:30+00:00

  Bài làm:

    Hiện nay, lũ lụt của nước ta cũng đã thu giảm nhỏ lại. Em có suy nghĩ về việc phòng chống lũ lụt của nhân dân ta rất tốt. Mọi người đã cùng nhau vượt qua đc trận lũ lụt khủng khiếp hằng năm này. Nhân dân ta cần tiếp tục đẩy mạnh biện pháp để phòng chống lũ lụt cao hơn. Theo suy nghĩ của em, nhân dân đã phòng chống bão lũ rất tốt avf rất tích cực. Mọi người cùng nhau chung sức chung lòng chống đỡ bão lũ. Nhân dân ta còn giúp đỡ nhau về mặt tiền của để phòng chống thiên tai này. Viện đồ cứu trợ cho vùng có bão lũ. Theo suy nghĩ của em. em cảm thấy nhân dân mik có sự đoàn kế rất bền chặt với nhau và giúp nhau chống bão lũ rất tích cự.

  Khang Minhư cute

  @Olympia

  Hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )