Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn từ cuối 1426 – 1428?

Question

Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn từ cuối 1426 – 1428?

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-03T06:38:21+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T06:40:16+00:00

  – Ngày 7 tháng 2 năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương.

  – Những năm đầu, lực lượng nghĩa quân còn yếu và gặp nhiều khó khăn. Quân Minh tấn công nhiều lần, nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh ba lần.

  – Giữa năm 1418, nhà Minh huy động quân bao vây căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi.

  – Trong hoàn cảnh nguy cấp, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi nên rút quân.

  – Cuối năm 1421, hơn 10 vạn quân Minh mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân gặp muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa ( kể cả con ngựa của ông ) để nuôi quân.

  – Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5 – 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

  0
  2020-11-03T06:40:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )