Em hãy nêu một vài lễ hội truyền thống ở Việt Nam

Question

Em hãy nêu một vài lễ hội truyền thống ở Việt Nam

in progress 0
Mộc Miên 2 months 2021-07-30T22:36:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:37:18+00:00

  Các lễ hội đó là :
  +) Hội chùa keo(mồng 4 tết âm lịch)
  +) Hội gò Đống đa( mồng 5 tết âm lịch)
  +) Hội chùa Hương
  +) Lễ hội Cổ Loa
  +) Hội đền gióng
  +) Hội Xoan
  +) ….

  0
  2021-07-30T22:37:29+00:00
  •  Lễ hội Đền Hùng 
  •  Lễ hội chùa Hương 
  •  Lễ hội Yên Tử 
  •  Hội gò Đống Đa
  •  Lễ hội đền Gióng
  •  Lễ hội chùa Bái Đính  
  •  Lễ hội Côn Sơn 
  •  Lễ hội Lim 
  •  Hội chùa Keo 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )