em hãy cho chũ ngữ : một con chim đang đậu trên cành . xác định chũ ngữ

Question

em hãy cho chũ ngữ : một con chim đang đậu trên cành .
xác định chũ ngữ

in progress 0
Edana Edana 6 months 2021-07-31T04:10:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T04:11:40+00:00

  Câu :một con chim đang đậu trên cành

  Chủ ngữ là: một con chim

  Đây là một câu thuộc câu ai làm j

  0
  2021-07-31T04:11:54+00:00

  $\text{Câu: Một con chim đang đậu trên cành.}$

  $\text{Theo lý thuyết về chủ ngữ, ta có chủ ngữ là bộ phận thứ nhất}$

  $\text{trong câu, nêu người hay sự vật làm chủ sự việc.}$

  $\text{Chủ ngữ trong câu là: Một con chim.}$

  $\text{Vị ngữ trong câu là: đang đậu trên cành.}$

  $\text{→ Trả lời cho câu hỏi: Con gì đang làm gì?}$

  $\text{⇒ Đáp án: Chủ ngữ: Một con chim.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )