Em Có nhận xét gì về sự ra đi của lượm viết từ 4-5câu

Question

Em Có nhận xét gì về sự ra đi của lượm viết từ 4-5câu

in progress 0
Ladonna 9 months 2021-04-25T01:21:24+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-25T01:22:24+00:00

    Sự ra đi của Lượm thật đáng thương và cảm động.Một người chiến sĩ trung thành và trẻ như Lượm thì đó là một sự ra đi quá sớm.Lượm tốt bụng,ngây thơ ,dù đạn có bay như nào chú vẫn đưa thư để thư đến đc nơi nhưng đâu nghĩ sẽ có ngày như vậy.Mặc dù Lượm đã đi nhưng một người chiến sĩ trẻ tuổi-vẫn luôn ở trong trái tim của tất cả những con người Việt Nam.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )