Xem câu trả lời câu hỏi môn địa lý lớp 9 bài 5

Question

Xem câu trả lời câu hỏi môn địa lý lớp 9 bài 5

in progress 0
Khải Quang 1 year 2021-02-19T19:00:37+00:00 3 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-19T19:02:36+00:00

  Bài 1

  Nhận xét:

  * Về hình dạng :

  -Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng của cấu trúc dân số trẻ

  – Khác nhau:

  + Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 14 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.

  + Phần thân và đỉnh của tháp dân số năm 1999 mở rộng hơn so với năm 1979, cho thấy dân số có xu hướng già hóa.

  * Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

  – Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.

  – Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số nắm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

  + Nhóm tuổi 0 – 14 tuổi: năm 1989 là 39% và 1999 là 33,5%.

  + Nhóm tuổi 14 – 59: năm 1989 chiếm 53,8% và 1999 chiếm 58,4%.

  + Nhóm tuổi trên 59: năm 1989 chiếm 7,2 %, năm 1999 là 8,1%.

  * Về tỉ lệ dân số phụ thuộc:

  – Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).

  – Khác nhau:

  + Tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

  + Năm 1989 có tỉ lệ dân số phụ thuộc cao với 46,2% và năm 1999 là 41,6%.

  Bài 2

  Sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta:

  – Nhóm tuổi 0 -14: có xu hướng giảm dần tỉ trọng, từ 39% (1989) xuống còn 33,5% (1999).

  – Nhóm tuổi 14 – 59: có xu hướng tăng lên, từ 53,8% (1989) lên 58,4% (1999).

  – Nhóm trên 59 tuổi cũng tăng dần tỉ trọng từ 7,2% (1989) lên 8,1% (1999).

  – Tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm từ 46,2% (1989) xuống 41,6% (1999).

  ⟹ Cho thấy cơ cấu dân số nước ta đang có xu hướng già hóa.

  * Nguyên nhân:

  – Đây là kết quả của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của nước ta trong giai đoạn này (tuyên truyền giáo dục, sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, mỗi gia đình chỉ có từ 1 – 2 con…).

  – Hòa bình lập lại, kinh tế phát triển, đời sống tốt hơn nên trình độ người dân được nâng cao.

  – Y tế phát triển, chế độ phúc lợi xã hội tốt hơn đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

  Bài 3

  * Thuận lợi:

  – Dân số trẻ, mang lại lực lượng lao động đông đảo cho các ngành kinh tế, đặc biệt là những ngành đòi hỏi nhiều nhân công trẻ, khỏe và có trình độ, khả năng tiếp thu nhanh.

  – Thu hút đầu tư nước ngoài (nguồn nhân công rẻ, dồi dào).

  – Là thị trường tiêu thụ lớn mạnh trong nước, thúc đẩy sản xuất phát triển.

  * Khó khăn:

  – Tỉ lệ dân số phụ thuộc vẫn còn cao (41,6%).

  – Gây sức ép về vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở…cho công dân trong tương lai.

  – Vấn đề giải quyết việc làm trở nên gay gắt.

  – Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.

  * Biện pháp để từng bước khắc phục những khó khăn:

  – Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, nâng cao ý thức về chính sách dân số trong cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số.

  – Phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước, đẩy maanhj chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo việc làm và thu nhập, cải thiện mức sống dân cư.

  – Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số.

  0
  2021-02-19T19:02:37+00:00

  + Về hình dạng :
  -Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng cuae cấu trúc dân số trẻ
  – Khác nhau: Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 4 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.

  + Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:
  – Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.
  – Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số nắm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

  + Về tỉ lệ dân số phụ thuộc:
  – Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).
  – Khác nhau: tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

   

  2. Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

  Cách làm:

  + Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi:
  – Năm 1999 so năm 1989, cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi khá rõ nét
  – Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động và trên tuổi lao động tăng.
  – Tỉ lệ dân số phụ thuộc giảm (từ 46,2% năm 1989 còn 41,6% năm 1999).
  + Nguyên nhân của sự khác nhau giữa hai tháp dân số:
  – Đã triển khai và thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
  – Kinh tế phát triển nên mức sống nhân dân được nâng cao, cùng với những tiến bộ trong lĩnh vực y tế đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

   

  3. Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?

  Cách làm:

  a) Thuận lợi và khó khăn gcủa cơ cấu dân số theo độ tuổi với sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta:
  + Thuận lợi:
  – Nguồn lao động đông.
  – Nguồn bổ sung lao động lớn.
  -> Có lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động và thu hút đầu tư nước ngoài
  + Khó khăn:
  Trong điều kiện kinh tế – xã hội hiện nay, cơ cấu dân số trên làm hạn chế cho việc:
  – Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  – Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư (thu nhập theo đầu người, giáo dục, y tế, tuổi thọ…).
  – Giải quyết việc làm, nhà ở, an ninh xã hội.
  – Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững…

  `b) Biện pháp khắc phục những khó khăn:`
  `– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: Sinh đẻ có kế hoạch, nâng cao ý thức về chính sách dân số` `trong cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số.`
  `– Phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước, đẩy maanhj chuyển dịch cơ cấu kinh tế` `nhằm tạo việc làm và thu nhập, cải thiện mức sống dân cư.`
  `– Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số.`

  0
  2021-02-19T19:02:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cơ cấu dân số theo độ tuổi các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )