Em cần gấp ạ mong mọi người giúp ạ

Question

Em cần gấp ạ mong mọi người giúp ạ
em-can-gap-a-mong-moi-nguoi-giup-a

in progress 0
Nem 3 months 2021-05-04T13:14:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T13:15:52+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   a) x + 2,7 – 1,5 = 1,2 + 1,6 

    x+ 2,7 -1,5 = 2,8

  x+ 2,7 = 2,8 + 1,5 

  x + 2,7 = 4,3 

  x= 4,3 – 2,7 

  x= 1,6

  Vậy x = 1,6 

  b) x+ 4 x 5 : 9 = 12

   x + 4 x 5 = 12 x 9

  x+ 4 x 5 = 108

  x + 4 = 108 : 5 = 21,6

  x = 21,6 – 4 

  x= 7,6

  Vậy x = 7,6 

  c) ( x+ 4 x 5 ) :9 = 12 

   x + 4 x 5 = 12 x 9

  x+ 4 x 5 = 108

  x + 4 = 108 : 5 = 21,6

  x = 21,6 – 4 

  x= 7,6

  Vậy x = 7,6

  d) x – $\frac{1}{2}$=  $\frac{3}{4}$ +$\frac{1}{2}$ 

  x – $\frac{1}{2}$=  $\frac{5}{4}$ 

  x= $\frac{5}{4}$ +  $\frac{1}{2}$ 

  x= $\frac{7}{4}$ 

  xin hay hất nha cậu

  chúc cậu học tốt

  0
  2021-05-04T13:16:10+00:00

  a) x+2,7-1,5=1,2+1,6

  ⇒ x+2,7-1,5=2,8

  ⇒ x+2,7=2,8+1,5=4,3

  ⇒ x=4,3-2,7

  ⇒ x=1,6

  b) x+4×5:9=12

  ⇒ x+20:9=12

  ⇒ x+2,22=12

  ⇒ x=12-2,22

  ⇒ x=9,78

  c) (x+4×5):9=12

  ⇒ x+20=12:9=1,33

  ⇒ x=1,33-20

  ⇒ x=-18,67

  d) x-1=3+1

  ⇒ x-1=4

  ⇒ x=4+1

  ⇒ x=5

  e) x-2=4+2

  ⇒ x-2=6

  ⇒ x=6+2

  ⇒ x=8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )