đường thẳng 1 cắt đường thẳng 2 tạo sao giống đường thẳng 2 cắt đường thẳng 1 nó đều giống nhau về hình thì liên quan gì đến nhau đâu bạn giải thích c

Question

đường thẳng 1 cắt đường thẳng 2 tạo sao giống đường thẳng 2 cắt đường thẳng 1
nó đều giống nhau về hình thì liên quan gì đến nhau đâu bạn
giải thích chi tiết giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Edana Edana 7 tháng 2020-11-17T17:46:28+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  1. – giống nhâu về hình thái và tính chất

    – khác nhau ơ chỗ hai đường thẳng bị hoán đổi vị trí

    XIN HAY NHÂT Ạ

  2. đường thẳng 1 cắt đường thẳng 2⇔ đường thẳng 2 cắt đường thẳng 1

    duong-thang-1-cat-duong-thang-2-tao-sao-giong-duong-thang-2-cat-duong-thang-1-no-deu-giong-nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )