Dùng UNLESS thay IF UNLESS nghĩa là j

Question

Dùng UNLESS thay IF
UNLESS nghĩa là j

in progress 0
Cherry 9 months 2021-04-20T17:52:41+00:00 3 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T17:54:32+00:00

  Unless là trừ khi ( nghĩa )

  Unless và If ko khác nhau. Chúng đều sử dụng cho câu điều kiện và unless = If ….. not

  VD:

  Câu điều kiện loại 1: Thì hiện tại 

  You will be sick if you don’t stop eating.

  ⇔ You’ll be sick unless you stop eating.

  Câu điều kiện loại 2: Thì quá khứ

  She would be here by now unless she was stuck in traffic.

  ⇔ She would be here by now if she wasn’t stuck in traffic.

  Câu điều kiện loại 3: Thì quá khứ hoàn thành

  They would have shot her if she hadn’t given them the money.

  ⇔ They would have shot her unless she’d given them the money.

  Unless:

  1. Use:

  Unless được dùng với ý nghĩa phủ định, nó có nghĩa là nếu không, trừ khi. Unless có nghĩa tương đương với If…not vì vậy cả 2 có thể thay thế cho nhau trong câu điều kiện.

  2. Form

  UNLESS + S + V (thì hiện tại đơn), S + will/ shall/ can + V…

  Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Unless:

  1. Sau Unless luôn là mệnh đề khẳng định

  2. Không sử dụng will/would sau Unless

  3. Không sử dụng Unless trong câu hỏi

  0
  2021-04-20T17:54:41+00:00

  If not = Unless

  VD : if I hadn’t seen this film , I would have bored

  => Unless I had seen this film , I would have bored

  Unless là Trừ khi

                                        — Answered by phungtrunghieu09–

  0
  2021-04-20T17:54:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo unless là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )