Dùng năm chữ số 3, dấu của các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần). Hãy viết biểu thức có kết quả lần lượt là: 1; 2; 3; 4; 5.

Question

Dùng năm chữ số 3, dấu của các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần). Hãy viết biểu thức có kết quả lần lượt là: 1; 2; 3; 4; 5.

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-31T14:21:06+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:22:11+00:00

  1=(3×3-3-3):3

  2=(3+3+3-3):3

  3=(3×3+3-3):3

  4=(3+3+3+3):3

  5=3+3:3+3:3

  0
  2020-10-31T14:22:54+00:00

  1 = 3 – 3 : 3 – 3 : 3

  2 = (3 + 3) : 3 – 3 + 3

  3 = 3 – 3 + 3 – 3 + 3

  4 = 3 – 3 + 3 + 3 : 3

  5 = 3 + 3 : 3 + 3 : 3

  Chúc bạn học tốt!

  Mong bạn cho mình 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )