Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống a) Trong hai số thập phân, số thập phân nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn [_] b) Phân số nào có tử số bé hơn mẫu s

Question

Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống
a) Trong hai số thập phân, số thập phân nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn [_]
b) Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số là phân số bé hơn 1[_]
c) Trong 1 hỗn số, phần phân số luôn luôn là phân số bé hơn 1 [_]
d) Trong phân số thập phân, mẫu số luôn luôn là số tròn trăm [_]

in progress 0
Delwyn 2 years 2020-11-20T21:22:13+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T21:23:23+00:00

  Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống

  a) Trong hai số thập phân, số thập phân nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn [S]

  VD: 12,01 > 11,5632

  Số 11,5632 nhiều chữ số hơn nhưng lại bé hơn 12,01 vì phần nguyên 12 > 11

  b) Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số là phân số bé hơn 1[Đ]

  c) Trong 1 hỗn số, phần phân số luôn luôn là phân số bé hơn 1 [S]

  d) Trong phân số thập phân, mẫu số luôn luôn là số tròn trăm [S]

  Mẫu số có thể là số tròn chục, tròn nghìn,.. vì rút gọn hoặc nhân lên đều đc số tròn trăm. 

   

  0
  2020-11-20T21:23:38+00:00

  a,S

  b,Đ

  c,Đ

  d,S

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )