Dung dịch thuốc tím có thể oxi hóa khí sunforo Để oxi hóa hoàn toàn 16,8 lít khí sunfurơ (đktc) thì khối lượng thuốc tím cần là

Question

Dung dịch thuốc tím có thể oxi hóa khí sunforo Để oxi hóa hoàn toàn 16,8 lít khí sunfurơ (đktc) thì khối lượng thuốc tím cần là

in progress 0
bonexptip 1 year 2020-10-30T10:00:19+00:00 3 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T10:02:14+00:00

  $n_{SO_2}=16,8/22,4=0,75mol$

  $2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O \to 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 2H_2SO_4$

  $\textrm{ Theo}$ $\text{pt :}$

  $n_{KMnO_4}=\dfrac{2}{5}.n_{SO_2}=\dfrac{2}{5}.0,75=0,3mol$

  $⇒m_{KMnO_4}=0,3.158=47,4g$

  0
  2020-10-30T10:02:15+00:00

  Đáp án:

  2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O –> 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

  0,3              0,75

  $nSO2 = 16,8/22,4 = 0,75 (mol)$ 

  $mKMnO4 = 0,3.158 = 47,4 (g)$

  0
  2020-10-30T10:02:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dung dịch thuốc các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )