Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100ml dd X cho tới khi phản ứng kết th

Question

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100ml dd X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối là

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-21T12:49:48+00:00 3 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T12:51:39+00:00

  Đáp án:0,4M

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho Y chứa 3 kim loại, tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,035 mol khí H2=> Y chứa Fe dư

  Vậy Y chứa Cu: x mol, Ag:x mol và Fe dư: 0,035mol=> Fe phản ứng: 0,05-0,035=0,015mol

  Bảo toàn e ta có

   2nCu(NO3)2+nAgNO3=2nFe+3nAl

  <=> 2x+x=2.0,015+3.0,03

  <=> x= 0,04mol

  => CM Cu(NO3)2= CM AgNO3=0,04:0,1=0,4M

  0
  2020-10-21T12:51:41+00:00

  Đáp án:

   Bên dưới ↓

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử nồng độ mol mỗi muối là a (M)
  Y chứa 3 kim loại ⇒ Y gồm Ag; Cu; Fe ⇒ dung dịch chỉ có Fe2+; Al3+

  $n_{H_{2} }$ = nFe dư = 0,035 mol

  ⇒0,03 mol Al và (0,05 – 0,035) mol Fe phản ứng
  ⇒ Bảo toàn e: 0,03 × 3 + (0,05 – 0,035) × 2 = 2 × 0,1.a + 0,1.a
  ⇒ a = 0,4M 

  0
  2020-10-21T12:51:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho hỗn hợp x gồm 0 01 mol al và a mol fe các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )