Dùng dấu gạnh chéo để phân cách các từ đơn và từ phức trong câu sau: Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta cành giữ lấy nặng khó chịu ấy

Question

Dùng dấu gạnh chéo để phân cách các từ đơn và từ phức trong câu sau: Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta cành giữ lấy nặng khó chịu ấy mãi trong lòng

in progress 0
RobertKer 1 year 2021-09-02T07:12:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T07:13:29+00:00

  Dùng dấu gạnh chéo để phân cách các từ đơn và từ phức trong câu sau:

  Càng/ oán ghét/ và/ không/ tha thứ/ cho/ người/ khác, /ta/ càng/ giữ lấy/ nặng/ khó chịu ấy/ mãi/ trong lòng/

  0
  2021-09-02T07:13:40+00:00

  Càng/oán ghét/và/không/tha thứ/cho/người khác,/ta/càng/giữ/lấy/nặng/khó chịu/ấy/mãi/trong lòng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )