Dùng 8,5 kg cũi khô để đun 50 lít nước ở 26 độ C bằng 1 lò có hiệu suất 15% thì nước có sôi được không? Biết năng suất tỏa nhiệt củi khô q=13,1×10^6 J

Question

Dùng 8,5 kg cũi khô để đun 50 lít nước ở 26 độ C bằng 1 lò có hiệu suất 15% thì nước có sôi được không? Biết năng suất tỏa nhiệt củi khô q=13,1×10^6 J/Kg.K

in progress 0
Gerda 1 year 2020-12-15T00:23:36+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-15T00:25:35+00:00

  Đáp án:

  Nước có sôi hết

  Giải thích các bước giải:

  $50l↔50kg$

  Nhiệt lượng toàn phần mà củi tỏa ra:

  $Q_{tp}=m_{d}.q{d}=8,5.13,1.10^{6}=111350000(J)$

  Nhiệt lượng có ích mà củi tỏa ra:

  $Q_{i_{d}}=\frac{Q_{tp}.H}{100}=\frac{111350000.15}{100}=16702500(J)$

  Nhiệt lượng có ích cần thiết để nước thu vào để đin thành nước sôi:

  $Q_{i_{nc}}=mcΔt=50.4200.(100-26)=15540000(J)$

  So sánh $Q_{i_{d}}>Q_{i_{nc}}(16702500>15540000)$

  $⇒$ Nước có sôi hết 

  0
  2020-12-15T00:25:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo vật lý 8 bài 8 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )